Camins del pla i la muntanya 29-07-2019 (62:00min/29MB)