LA REVISTA DEL CENTRE EXCURSIONISTA BALAGUER

La revista el congost recull tots aquells temes d’interès per als socis i simpatitzants.