Camins del pla i la muntanya 01-07-2019 (50:38min/23MB)